QATA

Clan Praise(s)

  • Nyembezi, mbeje,ngalonde,mbusisi,malandelwa yintombi ithi ndizeke, nozitshetshe,ncoko lethembele ngehlathi lakwa ndobesi, zibaya azivalalwa zivalwa ngeentloko zamadoda, Mthibase, Mawele embuzi ekhola, Mbumbantaba

  • Nyembezi, mbeje,ngalonde,mbusisi,malandelwa yintombi ithi ndizeke Nozitshetshencoko lethembele ngehlathi lakwa ndobesiZibaya azivalalwa zivalwa ngeentloko zamadoda

Selected Category: Q

Surnames