PHUNGULA

Clan Praise(s)

  • Phungula, Mdlovu, Mbangmude, Mbandlwa, Qhweza, Hashaza ehlangeni, Mnandi ongemondi, Nomasikisiki Nyoni esindwa isisila sayo, Nkomo edla yodwa Uma idla nezinye ziyayiphangela

  • Phungula, Mdlovu, Qhweza, Mphokwe, Hashaza ehlangeni, omathundel endlin koNkosi, amamawukazi amahle, wen owalala nomunw endun wavuka wakhwif ilanga, nkom edla yodwa ngoba uma idla nezinye ithi ziyayiphangela

  • mdlovu, masapho, mbangumude, mnandi ngamondi, nomasikisiki nyoni esindwa yisisila sayo. mbandlwa

Surnames