OOMAHLASELA

Clan Praise(s)

  • ooZotsho, ooNontshatsha, ooDlamba, ooNtozakhe, ooLusiba, ooNyathi, ooLubhoto, ooDlul' abantwana bedlala.

Surnames