NHLAPHO

Clan Praise(s)

  • Nhlapo sgegede mwelase nongombili sgenge samathole esadludade wabo sathi akanamhlehlo umhlehlo ubhabhakazi abavala umnyango ngamakhanda madoda abangaweli umfula bawela ngezihlenge abomaga abomveli sgenge samathole

  •   Nhlapo, uS'gegede, uNong'ombili, uMathole, uMagazi.Makhand' avala ngamakhand'amadoda, ikhanda elithi uma lishayiwa kuno kuba liphum'igazi lishunq'uthuli,Inonga yakithi yinye kube zimbili kube enye yahamba nonina,Sgegethe samathole esadl' udadewabo ngoba sithi akanamhlehlo unobhabhakazi.

Selected Category: N

Surnames