MKHABELA

Clan Praise(s)

  • Mkhabela, dhlomo ,dinangwe Mkhonkhosi, Madlulela, Tekade, Walanga

    • Mkhabela, Mkhonkhosi, Ntekati loluhlata njengencoshane, Mandlulela lomkhulu undlula netindlovu.

    • Mkhabela, Mkhonkhosi, Ntekati loluhlata njengencoshane, Mandlulela lomkhulu undlula netindlovu.

Surnames