MASEKO

Clan Praise(s)

  • Maseko, Ngcamane Khubonye waNdlovu, Ndlov'tidlekhaya ngekweswela umelusi. Mndandulukwane Sidvwabasilutfuli singabantolo safuta khabonina Khabangobe waMaphanga Shamase waMafu Mnguni lomuhle waseBuhleni Malaza Simelane.....awucedvwa Ngcamane.

  • Maseko, Ngcamane, Khuboni,Ndlovu ezidl'ekhaya ngokweswela abelusi,Mdandulukwane, osidwaba siluthuli,Mvemvenyoni wena owabasa,umlilo ngaphansi kwamazi wavutha

Surnames