KUNENE (ZULU)

Clan Praise(s)

  • KUNENE: KUNENE KWEZWE! MZIMKHULU! ZIKODE! MGOZA! MASHISHIWANE! Ndlovu ka Langa, langalibomvu. Zikode ongololo. Bakwasishosho abezindlu nazindlwana. Abangangezinhlabathi zolwandle. Mashishiwane obengayembathi' ngubo kodwa embathi' zihlangu zamadoda entabeni eSandlwana. Sithole' simdludlukazane' sikhaba nyovane, esadlumeno sawukhathula. Umlilo' vuthe izintaba zonke. Phunguboya, Zinonombela zakwa Maphanga. Nina enabhodla kwazamazama izintaba zakwa Hlazakazi. Nina bendlove' zinkulu zakwa Denge. Nina benzimazane, baka Dangazela ka Matsheni. Nina baka Nzunganzunga ka Langa. Nina bakwa thunukala kozwakala. Bele' limnyama njenge bele labe Nyayi. Magidi' ngoma ngesililo. Odaka lubamba' mathole. Ugingida ngomkhonto. Ndindane' yadidamadoda entabeni eSandlwana. Ukhwishiza onzipho zimnyama. OMngayi abahlala phansi kwesihlahla somhlonhlo. Langa! Mvukuzane! Mabandlana! Ndindane! Mashede! KUNENE!!

  • KuneneMgoza, Mashishiwane, Zikode ka LangaNina be Ndzanga yezimazaneAbesithole esimdludlukazana esaguqa ngamadolo emazibukweni oThukela Madonsela, Mtimande, Lubambo lunye, masango makhulu nawabntu nawezinkomoWena owajampa umfula ngokuhlehlela emuva, zingaba zimbili ufuze khabo nyoko.Nina enaduba nafika kwazulu nathi kunene kwezwe mtimkhulu madonsela olobola ngejazi ebulandeni ophaqa njenge langa.Nina abakwa malambule okwathi umalambule ebanga nomswazi nathi malambule phambili.

Surnames