KUBYANA

Clan Praise(s)

  • Ke batho ba Kubyana la MmaMokgadi mphata sediba a tloga meetse a sala a kgelelwa. Ke ba Mma legong la Mokoto leo le tukang ka mohla wa pula ka mohla wa phefo la tima. Ke batho ba kgomo thupula rena rea tloga motseng rea maeto re txhaba maxego. Ke ba namana e gare go ino le e lebala. Ke batho ba o rata go ja ba letxe. Ke ba kobo rea hlanola ra apara re txhaba boya go senyega. Ge ele bothakga a rea ipha re filwe ke badimo. Genke bothakga bo hlaaletxwa re hlaaletxe maxaedi. Lesane rena dikgwari re hote maxaedi a none. Le o Dipelebele le o Sefuri sa molwantwa, o Mokadikwa monna a apane semoxo komeng. Agee morwa MmaMokadi bare tlala e wele, morwa MmaMokgadi nka seke ka tlotlwa ke baditxana ke tlotlwa ke badisi. Ke batho babo seriki sa molwela bare motho a tloga o tlogile ana maboedi morago.ke batho babo Dipelebele bare kgapa e tsene gare ga dinku txa makgowa gona e tla tswala diphala a re tsebe. Ke batho babo Phuti ao tsere morwa MmaMokgadi wabo tsereke hlokodutxi. Ke batho babo Phaka a Kubyana a thakisi wa mokgopha. Hooooaaa Diphala txa mona marula diyaya.

Surnames