KOSI

Clan Praise(s)

  • Kosi Mabhungane Nyathi ye Mvula Nyathi ebuthunzi Nyathi edlayodwa idlanezinye ngokugezana kwezandla. Kome Sibongo esingabizwa hlanu kwabentwana, ngombana siphahluka. kungu buhle bezulu liguqubele. Sizukulwani sika Dlamini no Mthombeni. Sizukulwani sika Mageba no Mshika. Wen owakhulela khabo nina. Mnisi we Mvula Lwandle aluwelwa luwelwa izinkonjane ezabuya nemvula kumathombeni Ngongolozi omuhle owaphekwa netshe lavuthwa wena wangongomala Nyathi elala phezuko mlilo ubusukubonke ingatshi Bhingi kwekwezi ukhanya bha! Naledi yamasa! Mlandi ngokulandela abo baba wezwa ngephalafala ye kosini ilila ithi vuka Sokana lakwa Dlamini udobhe indonga ulandele abobaba nangembala wabalandela Wathi usakhamba khamba ngendleleni wahlangana nentaba enekungu ehlekangangani kuleya kungu kwakulila amabhubesi watshona khona ngaphandle kokusaba nawfikako wathola ubaba u Tau uMabhoko no Malewa bathi Maswati ayichaba Wena wayibatamela. Mkhambabuye Ngokukhamba abaleke abuye ambethe iskhumba sebhubesi watsho utau ukuthi u dugu ya ganyana u bina tau Mswati Mpedi Mbata Nare yapula Bhingi Mashiya amahle njenge nyamazane Dlamini omuhle onebala elibthunzi ehloko wen owagida edakeni kwabhunya uthuli. Zulu eladumakude kwaze kwathuka nesikanzunza Ngonyama ye Mvula Mswati Mndebele.

Surnames