KOBE

Clan Praise(s)

  • Ke babirwa ba Mmantotole Ke balatola mphale Ba gana pudi eja mongangane. Ba batswago ngwala la Mmankgotsa Bare Mohau Bare Tlala Bare Kgolo ke di pedi Bare tshitshidi Bare maphena O se bone mmirwa ale tee, babirwa ba tletse lehwiliri Ba bahlagang sebato sa bo RaBotsumi Seohlol O se gohlole o tla tshosha dibata nageng O se alele nama masare O tla ruta mabu bohlale Ke mahlaba a dusa Kgomo ohlabiwa ya dona tsa ditshadi a dihlabiwi Ke ba kgomo ya pelo ye mpe ge nkebe esebe mehala e be tla gana le maswi a yona Ke batho ba bo makwafa diatla Nkabe ke kwafe diatla pelo e dire tsa bosadi Kobe wa MaruaNare Sekoba dinea a phetha Sephephetha a salo naso Sa mohlakana a sebotlane Ke batho ba bo Mmankgodi wa goja moumo thabeng Batho ba bo Tauyatswala a Molefe Batho ba bo Mmasiang a Kobe Ke batho ba bo mathaba ka mpa go kgora Quote: Mmankgodi Kobe

  • Ke ba ga Kobe a moruanare a kgoba dinaga a tloga sephephetha a sala naso sa motlhaka se botlane, o se bone mmirwa a le tee ba birwa ba tletse lehwiliri - ba ga Kobe nthusheng go se feleletsa

Surnames