KOATJA

Clan Praise(s)

  • AmaJwarha ngoMtika, oMazaleni, oJotela,oMayarha,oNtingana,oNdlela,oSoga Alikho nelinye elincinci AmaJwara Amakhulu

Surnames