KHWATSHA

Clan Praise(s)

  • Tembu wakulo Tembe oonyana baka Mabhudu (Maputo) Mthembu waseQhudeni, Mvelase owavel'enyandeni yemikhonto kaMabaso Ngoza kaMkhubukeli owakhuphukela esiwongweni sentaba. Mkhupukeli ka Guda inkomo inethole Ngoza Wena ongakhokhobi njengo Macingwana owayekhokhobel'inkomo zamany'anadoda Sibhuzi esimayikayika sakwaNobasali. Ngadlam'athibane yazub'indlal'iwile Gabadela owagabadela iinkundla zakwaBulawayo. Dube elimabalabala lase Ntaba zinduna. Thukela aluwelwa , koko luella ziinkonjane nazo kuba zinamaphiko. Kodwa uThembu wawela ngentambo yesigcawu. Zimbabwe bathi unguDube, eMalawi , Zambia base Tanzania bathi ungu Tembo. Wena owadla iqhude lifile. Nina base Malala Nkundzi Cuph'ayibambe Mhlakaza ntlantsi bayosala become abafokazana. Makhondza egoduka angaxatywa lithambo lasemzini. Ndaba kaLushozi ka Geze kaMangqiyama Myayiza omuhle nezinyawo Wena ophuza/osela kwezindzi ma iziziba Nina base Gubase.

Surnames