KHUNWANE

Clan Praise(s)

  • Ke mokwena wa modimo sana wa nonyana, nonyana etswa maswi lebese e se kgomo. Ke mokwena matebele mantsho magadima ntweng ga go jewa ga ba gadimane. ke lekobokobo le le kwa mokwane, le ntseng le re kokobokobo le mfeyane ya dilepe ya wa ekete go bolawa noga e ntsho ya bo rakgetlheu ya imena semelemethe mosimeng e si tswe gotlhe. Mekokolope e kile ya kgatlhana tseleng, o montsho wa kalla o mohibidu, ba re e leseng e tlhwe e kalla

Surnames