KHUDUGE

Clan Praise(s)

  • By:

    Nnare motho yo rileng kgomo ke mang/Nkabe a rile Mmadinkwana,Monamalli wa rema se banang.Kgomo modimo a gae,modimo o jeleng rre,le nna ngwana otla nja.Kenna mophatsa mophatsiwa wa pele,mapulanyana wa ga mmabobe.Bare bogale ga re bo naiwe,re tswa le bona Badibong.Ke rona Matebele mantshwana,badingwana ba ga helele.Barwa sebete ga se lewe,bafeta ka kgomo ba ja motho,sebete se newa motho o sekeng.Ke le boko la Komanyane a Khuduge

Surnames