KHATHWANE

Clan Praise(s)

  • Khathwane Silombo Ntshilane  Wena wase Mdvukumeni Wena longaludlu lubisi lwenkhomo udla lweNdlovu Khathwane Silombo Sivodlo Ntshilane Malatane wena lophek` imbuti neboya bayo kute nitokwenela ngebunyenti, Maphula umphini welikhuba ngekwesaba kulima (buvila), Mzingili waka lomashasha eAfrica

Surnames