KHATHANGANA

Clan Praise(s)

  • khowane,zimasa,sulela,thumbu,thumbu lesinqe,thumb elikrakrayo,mliluvutha,mafanavele njenge khowa,khathangana

  • MpofanaSotholeGumede MtshizaWena kaNondabula zixuku ngokudabula umbelebele Wena owehla  ngesinde sikanochukuNkomos'tholeLangelimpofana  

Surnames