KHANYEZA

Clan Praise(s)

  • Ngwane,Bhengu,Ngcolosi,Dlabazane, maLala nima enigeza ngobisi abanye bengeza ngamanzi,nina enalala nomuno emdidi navuka nakhwifa ilanga.

Surnames