KHAMBULE

Clan Praise(s)

  • Mzilankatha, Mncube, Malandel'ilanga,Khambule,Ngele-ngele, AmaHlubi anzipho zimnyama ngokuqhwayana ezakwa KhambuleMncube!Mzilankatha!Nina bakwaNkomo zilal'uwacaEzamadojeyana zilal'amankenganaMlotshwa!Malandel'ilangaMpangazitha!Magosolo!Nina basebuhlen'obungangcakaziAbadl'umbilini wenkomo kungafaneleKwakufanel'udliwe ngabalandakaziNina bakaDambuza MthabatheNina basemaNcubeniEnabalekel'uShakaNaziphons'emfuleniKwakhuz'abantu banifihlaNaphenduk'abakwaKhambuleNafik'eSwaziniNaphenduk'uNkambuleNina baseSilutshanaNin'enakhelana noMbundaNina bakaMaweni

Surnames