KHALISHWAYO

Clan Praise(s)

  • KHALISHWAYO, MHLOPHE, MBEMBEKAZI, MATHUNJWA, KAL"SHABA , WENA KA SOSHABENI, WENA OPHEKELINDODA EHLEPHEZILE, NHLUNUMHLOPHE. BY: MPUMELELO KHALISHWAYO.

  • KHALISHWAYO, MHLOPHE, MBEMBEKAZI, MATHUNJWA, KAL"SHABA , WENA KA SOSHABENI, WENA OPHEKELINDODA EHLEPHEZILE, NHLUNUMHLOPHE. BY: MPUMELELO KHALISHWAYO.

  • KHALISHWAYO, MHLOPHE, MBEMBEKAZI, MATHUNJWA, KAL"SHABA , WENA KA SOSHABENI, WENA OPHEKELINDODA EHLEPHEZILE, NHLUNUMHLOPHE. BY: MPUMELELO KHALISHWAYO.

  • Mhlophe,Mathunjwa,Ndandaza uphoso,Weno ka Soshabeni,We noka mnikulugede singakaze sibone zinikwana

Surnames