KHALIMASHE

Clan Praise(s)

  • Aba bantu bakuthi babizwa ngamaHlubi abanye bathi singaBambo. Bangoo Nala,Mpembe,Jakadelana,Ngquma...phemba umlilo nasemanzini,Jakadelana,Khanye Hlungwini... Ezinye ifani(surnames) zakwa Nala ngoo Tose,Mnyango and Nciza.

Surnames