KHALANA

Clan Praise(s)

  • ngwenya sitshela sabakwena siyantuntula zithazomkhonto umcemo wako Stala   Labo abalobola ngenkomo ezinengi ebukweni Abakwethuzala baze bala bethi"ingane yethu asiyithembanga"

  • 1. Samkete sembovu semalangeni. 2. Wena lowacedza ngubombo ngokuhlehletela. 3. Wena wekunene.

  •  Zulu version.....Ngwenya, Mntimande, Bambolunye, zingaba mbili, zifuze konina, ekhabonina, mabuya, bengasabuyi,baye babuya emangwaneni ,nungunde, wakhothe, bayosala beziloyanisa, mabhodla ' manzi amantu kazana bebhodla utshwala, vusumuzi ngokuvus'okaMandonsela. Shongwe ,Mshweshwe, Ngwane !Ezibhalwe ngokunzimaZihlaziywe u -Jabulani Ngwenya, emzini wase-Gugwini e- New castle 0761419277 sms onlySwazi version.....Mabuya, Mntimandze, Bhambolunye, tingaba timbili ufute ekhabonina, Guliwe elimhlophe, mabhodla emanti bantfukatana babhodla tjwala, nkomonene, wena ung'vusimuzi ngoba wavusa umuzi kaMadonsela.  

Surnames