KHABA

Clan Praise(s)

  • Khaba Mlotshwa Mvulankulu Mlotshwa owalotshwa emvuleni Macholo amabili anje ngentshangase Khaba elimsongo liphuza ukukhahlela Mnisiwemvula  Bathi khahlela Mnisimvula eMvuleni Wena wencele

  • khaba,mlotshwa owalotshwemvuleni,zibayazimbili,gqabazela kamuni, mlethe sizibakasikhonjwa,wasikhombha kunimvula

  • Khaba mlotshwa Imvulankhulu Khaba limsongo liphuzu uKhahlela mnisi wemvula Emvuleni wena wencele

Surnames