KGORI

Clan Praise(s)

  • kgori ke morolong wa ga ratlou oo seitshiro

Surnames