KGETEDI

Clan Praise(s)

  • Re batho baga Kgetedi 'a marekareka a dithoro molata mogoroga pele magoshi a shala morago. Re batho ba bowago Sellane sa raMohlala Morudi, re bowa mokutu motlala maodi Kwa kgathe ga noka di a ela kwa barego meetse a pula ga a tlale go tlala mathothobela molapo.

Surnames