KGASOANE

Clan Praise(s)

  • Kgasoane- ke wena mina thakadu seepa matsapa se sa epelwing ke tsedingwe fela eya ekepela...thakadu gae namela etja bolemi.

  • Kgasoane, Mokoena wa modimosana nonyana, nonyana senya maswi lebese ese kgomo, motho wa ga Mmatau, ke lekobokobo la Molokwane.Gare jaa ga re gadime, re ma gadimana ntweng. Kgasoane o mosweu.

  • Kgasoane, Mokoena wa modimosana nonyana, nonyana senya maswi lebese ese kgomo, motho wa ga Mmatau, ke lekobokobo la Molokwane.Gare jaa ga re gadime, re ma gadimana ntweng. Kgasoane o mosweu.

Surnames