KGASAGO

Clan Praise(s)

  • ke Rena baga kgasago ya mmamodisa a dikgomo e se rekwe go rekwa moleti a thaga..wa seya le pitsa masemong, re BA mmanoga a ralala bodibeng mogoga WA noga WA sala kgakala...re balobedu BA loba ngope balobedu babo mogale re boa phokole setloumaneng Sa moxaba a loko a mogale.....ga geshu Ga ntshwantshwa lebelo Ga boloko boxita pula ya tsheola.....   re baroka..bapedi...babina noga ya mooketsi....       re balobedu baloba ngope balobedu babo mogale a matome re boa phokole setloumaneng sa moxaba aloko a mogale gageshu gantshwantshwa lebelo ga boloko boxita pula ya tsheolaala kgakala....

Surnames