KESWA

Clan Praise(s)

  • Keswa/Khesa/Kheswa Nozulu liyasa liyasibekela, Mngun' omuhle mpofana ezawela uThukela nomlazane onameva, neza nimachochombela njenge kwindla, Obafazi abamabele amade, bancelisa abantwana bengaphesheya koThukela  NOZULU! MPOFANA!  Lwandle aluwelwa luwelwa zinkonjane eziphaphela phezu lu.  Mpofana ezawela  uThukela nomlazane onameva. Zulu livela limacebecebe njengomthathambo weliphezulu, umfazi omabele amade ancelisa umtwana ngapheshaya koThukela. Kasinganani siphelela esondweni lengubo. Sicobonyeka njengomboni we nkwindla. uNguni Omuhle unkabi azibekwa zombili ziyabulalana u Jobe ondlebe zikhanyi langa. u Nozulu ongesabi ngakusatshiswa.  Donda!!    

  • KeswaNozuluLiyasa liyasibekelaMpofane 'zawela uThukela nomlazane onamevaNiza nimachochombela okwe kwindlaMnguni

Surnames