KEKANA

Clan Praise(s)

  • Ke matebele makwankwana. Ba hloka Kgomo ba ja motho. Mandrebele makgowa ba dla lebese nge mforoko. Nge mandrebele aga somaele a mala. ngoba ledrebele la somaela  mala la fa. Matebele barata nama kudu kudu ba ga Kekana.mandrebele a gha Mokopane. Kekana tlou letebele,ge nkane ago etwa

    • Rena re matebele makonkwana, ra hloka kgomo re ja motho. Re batho ba ga lekoto(leoto) le tshela legora le fetetsa lengwe, lengwe la sala le hlabana ntwa . re ditlou. Tlou ya tomola mogaba, tlowana tsa nwa kgabaru kua fateng sa madietsane. Nna ke Mache ke mamokate a sefisha. K e motho wa bo Tsheoga letlapa la bo mankgane, motho wa bo Madira. Ke motho e a tswago lebopo thaba sewisa, thaba ya bo mmatshwane a molepo!!!!!!!a

    • Rena re matebele makonkwana, ra hloka kgomo re ja motho. Re batho ba ga lekoto(leoto) le tshela legora le fetetsa lengwe, lengwe la sala le hlabana ntwa . re ditlou. Tlou ya tomola mogaba, tlowana tsa nwa kgabaru kua fateng sa madietsane. Nna ke Mache ke mamokate a sefisha. K e motho wa bo Tsheoga letlapa la bo mankgane, motho wa bo Madira. Ke motho e a tswago lebopo thaba sewisa, thaba ya bo mmatshwane a molepo!!!!!!!a

    • mawane weee! Nonyane tsa goja batho.ke nong tse tsweu, ge di enwa meetse dia tsatsampela di tshaba go kgotla seretse. ke batho ba bo-sebaraboi sa bo-mothlenkwana. Bare kua gae ga-Magaboka ge reija re rola dipaki , rare go fetsa goja ra raga dibjana.

    • Unknown..... i am looking for the bigger clan name and history of the " letebele makwankwana, TLOU.

Surnames