KAIBE

Clan Praise(s)

  • Ke Kaibe oa habo Ralebolelo!Mofokeng oa ha mampulungoana phahla, oa ha ma' khomo ha e tsoale bosiu. E tsoale motseare banana ba e shebile. Ha e ka tsoala bosiu e kaba e ea hlola. Ke le totomana, ke le nyela tlatlana ke le lekitlisa ka lilomo. 

Surnames