JILI

Clan Praise(s)

  • Jili  vilakati, masengwa, mandalihleni, msingawoti, magqagqa yingane kaqabasi, ntshani ntombi eqomi kajili eyingana impaka neskhova, bindae EC kutholakala ezifani zilandelayo: Macena, Mnqonywa, Masangwana, Mnyayiza, Tswane, Nomlala, Nkosiyaphantsi , Ndondo, Silinga, Makhunze, Ngacu, Jabavu, Dlelaphantsi, Somthunzi, Mazele.WC Siswana eMzimkhulu zezi fani :Hlakanyane, Mbodla, Vane, Cholo, Mnyimbane.eTrankei eNgocono zezi  Ntyikwe, Ntanda, Mangali kanye nezinye.Zonke ezifani ziphantsi kwesibongo esisodwa uJili. NgamaJili lana oVilakazi

    • vilakati, masengwa, mandalihleni, msingawoti, magqagqa yingane kaqabasi, ntshani ntombi eqomi kajili eyingana impaka neskhova, binda vilakati, masengwa, mandalihleni, msingawoti, magqagqa yingane kaqabasi, ntshani ntombi eqomi kajili eyingana impaka neskhova, binda

Selected Category: J

Surnames