JELE

Clan Praise(s)

  • Mkhatshwa, Ndwandwe, Nxumalo, Mnguni wase Gudunkomo. Nkabanhle zombili ngokulandelana. Concosakazi. Zwide ka Langa. Wena ongakhatshwa ngonyawo lunye, okhatshwa ngenyawo zombili. Zisongo. Sothondose. Thundabathole abafokazi nabafokazana. Nkasankasa ka Ntombazi. Somaphunga. Sandla sivik'umkhonto njengehawu. Sdinana somaphisi. Nonkokhelabantu bahlatshwe njengezinkomo. Nkomo kayihlatshwa, uyothi uyayihlaba yophe amasi njengombhelebhele. Mdwayi ka Noshezi.

  • Nonyanda Luvuno, Nguboyengwe, naboGasa, Malembe..Mthiyane, Cebisa, Dladlami,Makhaza, Mlotshwa, Ndawonde, Nhlapo, Khabela, Sokhulu, Skhangane esakhang'amadodaNkala,Vumisa,Mpandane,thiyane,

    • Nkabanhle, Dlomo, khulemini amankengan ekhul ebsuku

Selected Category: J

Surnames