HLOPE

Clan Praise(s)

  • Swazi Version --------------------------MabhenguNdzawondzekukhala lobovu wamandlakaziAkuvalwa ngesivalo kuvalwa ngemakhanda emadod.nabonkhosi, nabongwaneMkhabelo.

Surnames