GWALA

Clan Praise(s)

  • Mphephethe, Nzimande, Khondlwane, Majiya, Khamanga, Mdlovu, Mantshinga, Ntimbane, Ngwede, Ngwevu, Jili, Ngwavuma, Sihlase, Vilakazi, Gcuma, Ngwekazi, Mancama ngesinkw’esikhulu, Wena owasukel’isigodo simuka nomfula uth’inyama, Manda kulandulwa, Vilakazi, Xam’odla ngomsingizane, Mhlandla! Nina enehla ngomzungulu wasala wabola.

  • Khilane, Mphephethwa, Majiya nina enageza nzegazi, Nzimande, Mdlovu, Vilakazi, oMajiya KaMshika abahle

    • Mphephethe, Nzimande, Khondlwane, Majiya, Khamanga, Mdlovu, Mantshinga, Ntimbane, Ngwede, Ngwevu, Jili, Ngwavuma, Sihlase, Vilakazi Gcuma, Ngwekazi, Gwala, Mancama ngesinkw’esikhulu, Wena owasukel’isigodo simuka nomfula uth’inyama, Manda kulandulwa, Vilakazi, Xam’odla ngomsingizane, Mhlandla! Nina enehla ngomzungulu wasala wabola.

    • nakhoke esikwaziyo ngicela more pls ngifisa ukuzazi

Selected Category: G

Surnames