GUMBI

Clan Praise(s)

  • Izithakazelo zakwa-Gumbi Skhende, Jele, Ngubo yengwe. Somkhanda, wena owakhanda amadoda, Wena ka-Mathumb’ayiphanyeke,Ntongande, Mdakane, Mehl’enkomo, Ntini, Nozingelayo, Ndandali, Wena kaNgoni, Mlotshwa! Somkhanda kanomo, ntini ndandayi mehlenkomo, jele mlotshwa, sguguda senyathi wena kakhokhozela njengeqhinakazi, msimbithi kawuwelwa, malila ngomkhonto abanye belila ngezinyembezi.

  • Gumbi, Malandela, Qwabe kaNozidiya wena kaThambo limanephu. Ngikhukhuze ngadinwa nganikela injakazi , injakazi yananela. Oyiya kobanani Umqwakuve wenkobe ezilukhuni. Ingcoyingcoyi Lephuza kwezinde iziziba, ingaphuza kwezimfushane inganqundeka umlomo.Nina bohlanga olukhulu lwaseMhlathuze phansi emathefuyeni. Nina bakaMabamba eyekelela njengodlawu. UnoMasikisiki inyoni esindwa isisila sayo. Umudla luhlaza njengemamba yasethelezini. Inkosi bayithume ezansi inkiyankiyana kanje ilahleka lapha inga ibikwaphi. Umchoboza nyongo besayiphanyekile. Zithizingadla ziyikhumbule.Mqanda kaNdabezitha. Gwaza kaNanzi.

  • Somkhanda kaNomo, Ntini ndandayi mehlenkomo, Jele Mlotshwa, Sguguda senyathi wena kakhokhozela njengeQhinakazi, msimbithi kawuwelwa, malila ngomkhonto abanye belila ngezinyembezi.

Selected Category: G

Surnames