GOBA

Clan Praise(s)

  • Mageza ngobisi lwenhlunu amanzi esesigujini, Jangase, Mbambo, amacekethe amhlophe enda inyanga yethwasa, nina abakominamina abalapha inkunzi yakhona eyakhwelakhwe ize ikhwele nomdudukazana, shobalazitha, wena wakascubu asosiwa siyaphekwa.   

Selected Category: G

Surnames