GABELA

Clan Praise(s)

  • Gabela - Correct Clan Praise Nsele kaLindamkhonto!  Ngilinde, ngisaland’ ezami, emazungeni!  Shulubez’ elikhulu elisind’ abazali nababelethi! Selulamthwalo usinda amadod’ eZungeni! Mawombe! Sizinge! Thambisa! Ndindane! Sakasa! Mntungwa! Ngqungqul’ eshay’ amaphik’ eSidindini!  Mabuya zembethe! Ndindane kaMgabhi!   (OVezi batholakala phesheya koThukela lapho abanye bexhuma uMthimkhulu).

  • MkhondoMpangazithaMahlaselaVezi kanoNeneUvezi akangakanani ngoba nasentendeni yesandla uyenelaKhundl`ebili esokulala nesokuthamelaNina bakonkomo zeza nomungu njengamabeleMaqomboli kakhohlwa zindlela abadala zibakhohliweWena wakasilengela ntabeni engakhe ntabeniNsele kaLinda mkhontoMageba 

    • Nsele kaLindamkhonto! Ngilinde, ngisaland’ ezami! Shulubez’ elikhulu elisind’ abazali nababelethi! Selulamthwalo usinda amadod’ eZungeni! Mawombe! Sizinge! Thambisa! Ndindane! Sakasa! Mntungwa! Ngqungqul’ eshay’ amaphik’ eSidindini! Mabuya zembethe! Ndindane kaMgabhi! (OVezi batholakala phesheya koThukela lapho abanye bexhuma uMthimkhulu).

    • O Gabela - O Nsele kaLindamkhonto! Ngilinde, ngisaland’ ezami! Shulubez’ elikhulu elisind’ abazali nababelethi! Selulamthwalo usinda amadod’ eZungeni! Mawombe! Sizinge! Thambisa! Ndindane! Sakasa! Mntungwa! Ngqungqul’ eshay’ amaphik’ eSidindini! Mabuya zembethe! Ndindane kaMgabhi! (OVezi batholakala phesheya koThukela lapho abanye bexhuma uMthimkhulu). Ompangazitha abakwa Dlodlo labo, not Gabela

    • O Gabela - O Nsele kaLindamkhonto! Ngilinde, ngisaland’ ezami! Shulubez’ elikhulu elisind’ abazali nababelethi! Selulamthwalo usinda amadod’ eZungeni! Mawombe! Sizinge! Thambisa! Ndindane! Sakasa! Mntungwa! Ngqungqul’ eshay’ amaphik’ eSidindini! Mabuya zembethe! Ndindane kaMgabhi! (OVezi batholakala phesheya koThukela lapho abanye bexhuma uMthimkhulu). Ompangazitha abakwa Dlodlo labo, not Gabela

Selected Category: G

Surnames