ESTER

Clan Praise(s)

  • WENA KASHOBA LOKUZIPHUNGE!NYAWO OLUNOMAZIBUTHE, OLUNYATHELAPHANSI LINGANYAKAZISWA!CELE KAMANTINYELA KUZE KUSE!BHOVUNGANE KAMANCINZUMTWANA!MWELASE SIGQI SEMPUNZI EDLEMINE!DINDI WENA OWAKHWABANISELA ABAMHLOPHE BAKU HUNGA NGOMQHELE!

Surnames