DZANIBE

Clan Praise(s)

  • By:

    • Nqolo, Gaba’ongapheli, Bantwana abahle basemanzini oMahlambahlaletyeni ngoku swela ithawula, Ndzatsane eyahlula uMbatsalala, maNqolo qabani ibovu ningadluli nabahambi bendlela kuba nibahle kakhulu. Abaki bexonywa bengaleluki.

Surnames