DYWILI

Clan Praise(s)

  • mngxongo, ntsundu,mthembu, bhomoyi, zondwa zintshaba zingazukumenzanto, yemyem, nqolomsila, velabambhentsele, nkonjane'myama edlala emafini, mthembu

    • mangxongo bozondwa kukuzazisa kuni oku, amangxongo akuthi makandijoine sazane kuba izinto ezingamanyala ziyenzeka apha phandle. ngokhulu ukuzithoba Ayanda E.L

Surnames