DYANTYI

Clan Praise(s)

  • Gamedze, nogele, mphubane, ngonyama, mzamane, silwa

    • mngxongo, ntsundu, mgudi, nkonjanedlala emafini, ngxolomsila, vela bembhentsele, mthembu, nxeko

Surnames