DWANGU

Clan Praise(s)

  • Xesibe, Nondzaba, Mnune, Buyashe, uNondize, uNolundi, uBambo, uMbathane, uMtshaya ngenqawe ende abanye batshaya ngezimfishane, uMganu, uMkhuma, uNxele, uDoyi, uBhudu, uBhelesi, uSinama, uMayitshin' eyibheka njengomntwana, uSangcitha somcinga kabhaca, Sabel' uyabizwa emazibukweni.

Surnames