DUNJANA

Clan Praise(s)

  • By:

    Zulu, Dunjana, Minyela, Thiyani, Zengele, Mahlangabeza, Sililagazi, Buhlungu, Nkomonde, Jili-kaMama-samangala!, Nomphumela, Nongagana, Ziyidake zide ziyilibale, Linda, Dloyi, Makhala, Sigolane. kwaDunjan' akusavalwa ngemivalo sekuvalwa ngamakhand' amadoda. Zulu, Dunjana, Thiyani, Mahlangabeza owahlangabez' iinkomo zikaNomphumela zivel' empuma zanqandwa esangweni ooZengele oonzipho zimnyama ngok' qhwayana. Hlubi

Surnames