DUMEZWENI

Clan Praise(s)

  • Mvemve, U Gasela , Umntungwa, Undlovu zidla e khaya ngo ku swela u Melusi !

Surnames