DUMA

Clan Praise(s)

  • Duma,Mthombeni,  Abanye ooDuma nga makhwemnteLwandle kaluwelwa luwelwa zinkonjane zona eziphapha phezulu.Abangongolozi abahle ,abaphekwa netshe lavuthwa itshe kwasala bona begungubele.Nina boNtshiza,oDlela.OmHanga wamila kumuntu baze bamsika ngesihebhe.Nina bakaSigwayi sikaMcuba.Omatshelwa azitshele,ondlebekazizwa ezinye ziyezwa.Omathumbanduna abanye bethumba amasikazi.Nina besiklwayiklwayi esaklwayizela izinkomo zamanye amadoda.Nina boluDondane olwadonda phansi baze bafulathela abafokazana.Inyoni eyakhalemthini yaze yazilileka.Nina enahlala phansi komuthi,kwasa umuthi uthombile.Hlanga lezwe.Dumisa kaMvenya.Thabisa.Mseleku,nina enabona isihlakothi simuka namanzi nathi yinyama.Ndlangisa!Thole! Makhunga!Magagula!Mathebula!Fihla!Ntenga!

Surnames