DUDULA

Clan Praise(s)

  • Fola,Khatshiwe,Mbabalentusane abayikhuza ukuhlaba ingekahlabi,Pont'ebomvu engaqhekezwayo,Nodidwa zindaba,Qula ka Ndonya,Mbula mbete,Mawele ukuzana Gqweta no Gqubushe,Maga no Sabe.

  • Gqubusha, fola, nokhathsiwa, mbabalentusane, noyikhuzukuhlaba ingekahlabi, pont'e bomvu engaqhekezwayo, nodidwa zindaba, qgwetha noqgubusha amawe'lukuzana,mbulambethe.

    • Fola kaNokhatshiwe, Mbabalentusana abayikhuzukuhlaba ingekahlabi, Maga noSabe, Gqwetha noGqubusha, amawelukuzana, Noqula kandonya, Nodidwa ziindaba, Pontebomvu engaqhekezwa, Mbulambethe, Gqubusha

Surnames