DUBE (ESWATINI)

Clan Praise(s)

  • • dube • mtima • mazombe • masibekela wena owasibekela inkhosi ngokuthuli • kwasuka dludlu, kwahlala nkalankatha • nyamatane lengadliwa • mnguni

Surnames