DUBAZANA

Clan Praise(s)

  • Dubazana, Mwelase! Mbhansa ngesandla ebantwini, Mbhansa ngesamukelo, Nina abakwaNcambayiyana, uJija uSohalala Nina enadl'imfezintathu kwaphuma khambi lalunye. Zinkonjan' eziphaph'emafini Nina enehla ngesilulu entabeni, nina eniwela ngempambosi zomfula abanye bawela ngezibuko, nina bakwanyokana eluhlazana inyoka yendlela umabonwa abulawe. Wena abakubula bakushiya ngendlela kanti kula, bezohlangabezana namaqilikazana! Nina bakoMemo Nina enamenywa kabili Nina bakwaNgqishi Nina bakwamshizambili Nina makhaba luthuli Nina zalakulandelwa Sodungela Mwelase! Thembi Nyembe( Zola North, Soweto)  

  • Mwelase ongaweli ngazibuko owela ngezimpambosi zomfula, wena wakwaqhina ladla liguqe ngamadolo kwadalala,wena wakwamuntu bamudle bamuzwe ngendaba,nina bakwandlebe kazizwa kanti ziyezwa,mbhansa mabhansa ngekhanda abafokazana bembhansa ngezandla

Surnames