DOYISA

Clan Praise(s)

  • Bika, Khoso, Mazengezi, Ndlela zabadluli, Nono, Mzoboshi, inkalankala igudla igumbi yathi uma ibona wena yathi khosololo, Mvubu

    • this seems rather short compared to all other clan names... more research is required

Surnames