DLWENGU

Clan Praise(s)

  • Khwalo, Ncuthu, Mzangwa, Nkume, Sohobese, Mlanjana, Mlomo mnandi

Surnames