DLUDLA

Clan Praise(s)

  • Cebisa, Mandondo, Sebeni (Bavela kwaXulu) Dludla,cebisa, mandondo,nsukungaye,jaja,nina bakasibunywana sihleli asitebi ezabanye zibomvana,skhakha.

Surnames